Estland, et paradis for rugde Jakt

Rugde (Scolopax rusticola)

Estland er en av de viktigste utvandring destinasjoner for rugden den oppholder seg i estisk territorium om våren og sommeren. Estland er også en viktig transittområde for rugda, herfra reiser den videre til Finland og Nord-Russland.

Jakt sesongen varer fra begynnelsen av august til midten av november. Imidlertid er den beste tiden for jakt rugde oktober og de første to ukene i november, da den stopper stort sett her før du går videre.

Rugde blir jaktet på ved hjelp av hunder, som vanligvis er brakt til Estland med fly.

rugde jakt

Populasjonen når sitt høydepunkt i oktober, men i september og november er det også ganske tett bestand av dyr til stede. August er vanligvis en måned med færre rudger, vanligvis er disse de som emigrere i april.