Største Røde hjorter i Europa

Rød hjort (Cervus elaphus)

Estland kan skryte med den største hjorte populasjonen i hele Europa. Parringstiden begynner i september og varer vanligvis ca en måned. Drektighetstid varer i ca åtte måneder, hjortekalver blir født i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Voksne hanner veier i gjennomsnitt 200 kg, hunner ca 100 kilo.

Rød hjorte jakt

Røde hjorter kan jaktes bruke “kalle” metoden under brunst i midten av september.
Ved jakt av rød hjort et trofé medalje omtrent garantert

Med hensyn til trofeer

Bronse medalje, trofé fra 170 til 180,99 CIC poeng
Sølv medalje, pokal fra 190 til 209,99 CIC poeng
Gull Medalje 210 poeng eller mer i CIC