gaupe Jakt i Estland, Det er ikke et bedre sted

Gaupe (Felis lynx)

I dag teller gaupe bestanden i Estland mer enn 1500. I Estland, er deres viktigste byttedyr kanin, rådyr, gnagere og fugler. Parringstiden av gaupe varer fra februar til mars. I de fleste tilfeller 2 eller 3 valper er født. Valpene forblir med sine mødre før de er 1 år gammel. Gaupa er kjønnsmoden ved 2 års alder. I de fleste tilfeller er vekten av gaupe 10-20 kilo, større dyr kan veie over 30 kilo. I tillegg til mennesker, er ulven en naturlig fiende.

Gaupe Jakt

Med unntak av hunner med valper, kan gaupen bli jaktet i Estland fra 1. desember til 28. januar.
gaupe jakt blir vanligvis utført i raid eller som individuell jakt med hunder.

Mengden av jakt på gaupe er delt etter fylke avhengig av jakt kvotene. I 2011 mer enn 110 gauper ble jaktet i de større jaktområder